Em cần thanh lý 02 vé tàu ghế mềm điều hòa từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 30/06 chuyến 11h06 phút.
Ai có nhu cầu liên hệ Hà: 0982542838.