Vé công chiếu một cặp. Công chiếu cho báo chí ạ. Giờ: 6h30 tiệc nhẹ. 7h15: chiếu phim. Ngày: 4/10. Phim: taken 2. Giá: 200 k. Contact: Trinhkhanh_84@yahoo.com