Em này mình mới mặc vài lần còn mới lắm các mẹ à, tầm 47-52kg thì mặc vừa nhé.

TL: 160k, ĐT: không chín 89 55 99 49