mình dọn tủ thanh lý đồ của con .váy còn đẹp và rmới nhưng do m chụp bị dìm hàng rất nhiều ạ