Mình mới mua trc tết dùng có 3-4 hôm tết thôi vì to quá giá mua là 358 USD (chưa tax và ship) mua tại Mỹ nhé đảm bảo xịn 100% sai đền 100 lần. Mình thanh lý lại 6,5 triệu do mình không thích túi to.