Có ít tóc giả bạn mình nhờ thanh lý hộ để về quê ăn tết, các mẹ xem ưng thì múc sớm giúp bạn mình nhébán 350k, giờ thanh lý 200k, tóc giả nửa đầu kèm bờmbán 430k, thanh lý 300k, tóc giả nửa đầu kèm bờmbán 430k, thanh lý 300k, tóc giả nửa đầu ko kèm bờm

Tóc làm bằng sợi tơ nhật nên đắt, còn sợi trung quốc các mẹ đội vài ngày là rối tung luôn.