Mình mua lại thẻ của 1 chị trên web,nhưng bận không đi tập được cần thanh lý. Tập 1 tháng lại cali 88 Láng Hạ trị giá 6 triệu ( bao gồm tất cả các d vụ trừ bơi). các mẹ có thể tham khảo trên web của cali
Giá thanh lý là:1tr. LH 0936 830317