Trước con mình đăng ký học ở ILA, nhưng giờ do điều kiện nên cháu không học nữa, muốn nhượng lại suất học cho bạn nào muốn học ở ILA. Số tiền còn lại trong suất học là: 6.2 triệu, mình nhượng lại với giá: 4.5 triệu.

Bạn có thể đăng ký học mới bất kỳ khóa học nào ở bất kỳ trung tâm nào của ILA tại Hà Nội sau khi mình chuyển nhượng sang tên của bạn.