Thân chào cả nhà

Mình có 1 cơ số báo Tiếp thị gia đình, Phụ nữ, Thời trang...từ 2010 đến giờ, được khá nhiều.
Muốn thanh lý với giá 2K/ quyển

Liên hệ: 0169 sáu chín 113 bảy sáu.
Xin cảm ơn