Mình mua 4 bịch tả goon nhầm size cho be.mình để rẻ cho bé nào cần
Loại 22 miếng giá 180k.lấy 4 bịch 700k nhé.liên hệ 0996903939.

Mình dư dùng món bảo hiểm thudguard chính hãng của Anh quốc. Nếu giả mình đền 1000 lần nhe.gia thành lý 700k.
Ai có như cầu mình sẽ gởi hình