Em con it sua hang xach tay dam bao 100%(neu sai em xin hoan tien 200%) muon thanh ly nghi ban hang, de lai gia tot cho cac me mua cho cac be nhu sau ah

- 5 hop sua NAN2 cua Nga chuan, date thang 11 2015: gia 500k/1 hop (gia ban ngoai thi truong 630k)
-6 hop Gallia 2 hang Phap date thang 10/ 2015 : gia 520k/1 hop ( gia ban ngoai thi truong 620k)

Gia tren co fix chut it neu me nao lay tat ca- em o Gia Lam, co FS neu tien duong ah. Lien he : 0903409545. Mong cac me ung ho de em thanh ly cho nhanh ah.