Mình vừa sinh bé ngày 6.10. Có mua cho bé 1 hộp similac hàng xách tay, vì nghe các mẹ truyền nhau sữa này con uống hợp thì bé tăng kg nhiều.
Vừa khui hộp cho bé uống 1 ngày, nhưng bé nhà mình uống không hợp nên đi phân hơi sống.
Mẹ nào đg dùng sữa này hợp với con thì rước đi giúp mình, vì để không cũng phí. Giá mình mua ở Hà Diện là 550.000.
Mình thanh lý 350.000. Hộp còn đầy, con mình mới chỉ dùng 1 ngày nên hộp vẫn còn nhiều lắm.
Liên hệ mình số 09 3436 9595 ( Chi - sinh năm 85)