Con em đã chuyển sang tháng thứ 7 em mua dư nhiều sữa quá. Hiện tại còn 2 hộp sữa S26 số 1, 1 hộp em mua HươngDiện, 1 hộp bạn em xách tay từ Úc cho em.
Hộp mua Hương Diện date tháng 12 năm 2014 480k. còn hộp xách tay từ úc date năm 2015 520k. Các mẹ ủng hộ để em mua số 2 cho con nhé
Liên hệ Không chín một năm 10 một chín 80