Mình có 2 hộp Prosure, sữa dành cho người bị ung thư, hương vani giá thanh lý là 350.000 hộp.380g.Xin liên hệ: ‭0163 4702795‬