E có 1 hộp Nidal Pelargon số 1 dành cho trẻ dưới 6th, sinh non, nhẹ ký và có vấn đề về tiêu hóa...
E cam đoan sữa e đc người nhà gửi trực tiếp gửi từ bên kia...các mẹ cứ yên tâm về sữa này k bao h có hàng giả...nếu có vđ j e xin đền gấp 10 lần hộp sữa...date sữa năm 2014 e để giá 700k...