Mình dư mấy hộp dumex Gold 3 1,5kg. Thanh lý 600/hộp. Date 9/2015. Cảm ỏn mọi người xem tin. Lhe: quynh: 0908175083