Có người nhà ở Úc gửi về cu nhà mình dùng không hết, nay thanh lý cho các mẹ 7 hộp aptamil số 1 và 4 hộp số 2. Các mẹ có nhu cầu alo 0968 một 767 một 2. Giá mong muốn 700k/ hộp