đã sold het đồ bé rồi ạ. còn tất cả đã có mẹ order. cám ơn các mẹ quan tâm.