Em lại có ít quần carter và kaiko nhập tại kho ko qua trung gian nen thanh lý rẻ, 10k/c
sz cho bé từ 3 tháng đến 3 tuổi, hàng đẹp cotton. Các mẹ liên hệ em để lấy vì số lượng có hạn