Mình thanh lý một số đồ bé gái cho mẹ nào cần. Đồ còn mới 80% trở lên.
Các mẹ vào trang này xem giúp mình nhé...
https://www.facebook.com/thanhlydotr...71786011633869