Nước hoa mới 100%, chưa bóc nilon, có giấy tờ mua bán hải quan đầy đủ. Ai có nhu cầu nước hoa loại khác thì pm tớ. Tks