Em có một chiếc nôi summer infant mới dùng. ngày trước dùng cho con e , bây giờ con e lớn ko nằm vừa nên e bán lại ah.nằm nôi này thì quá tiện cho con ngủ chung giường cùng bố mẹ nhất là nhà đã có anh chi lớn bố mẹ sợ đè vào em nhỏ. Nôi nhà e dùng giữ lắm còn mới 85% . E bán lại giá 800k ah. dt 098 9928282