Mình cần thanh lý một nôi rung tự động chữ A nhãn hiệu Long Hưng sức đưa 25Kg còn nguyên mới dùng 1 lần .Liên hệ Hiền 0904850830 free ship .