Minh muôn bán 1nôi gô tu dong hiêu long hung moi 90% gô xoan dao bong dep 1tr500 .ai co nhu câu goi mình nhé 0908089985