Nồi còn mới 99% nhé. Vì mẹ e thấy thích nên mua. Nhưng mẹ e nấu k wen. Giá tly 1.7t. Nhà e ở tân Phú 0907 Tam mot hai. 817