Thanh lý nhanh 1 tuýp sữa rửa mặt The face shop mới tinh chưa bóc tem 150khttp://m777.photobucket.com/albumview/albums/littlemiaovn/nh_zps18fed10b.jpg.html?o=1&newest=1