Mình có nhà bóng cho bé cần thanh lý. Còn mới 90%, nguyên túi, kèm theo 50 bóng nhiều màu.
Mình ở Cầu Giấy. Liên hệ: 012 ba ba ba ba sáu tám tám tám. Hình ảnh theo link:

http://babycuatoi.vn/p/nh%C3%A0-b%C3...nh-lr3132.html