Cần thanh lý một máy phun sương tạo ẩm có kiểu giáng như thế này.
giá 50 K
liên hệ: 0912.178.chín tám một
cảm ơn các mẹ đã đọc tin.