Mình có máy hút sữa medela mini electric mới 99% cần thanh lý do bé nhà mình không chịu ti bình mà chỉ ti mẹ. Máy còn nguyên bảo hành, nguyên đai, nguyên kiện. Máy medela mini electric mua mới 3.900.000, giờ tớ muốn thanh lý 2.500.000


liên hệ: 0949.810.783