100k thì chuyển cho mình 1 cái nhé. Mình ở nghĩa tân