Lh sms 0908055867 máy hút sữa spectra 9s new 90%, con bao hanh den t09/2018. Máy đầy đủ phụ kiện, fullbox. Giá 1tr7