Thanh lý máy hút sữa điện đơn của pigeon. Máy mua về nhưng ít dùng vì không có sữa. Lh: 0935202464