Mình có máy hút sữa medela bằng tay cần thanh lý. Mới 95%. Tặng núm ti calma và hai ống trữ sữa nhé