Mình mua được chắc hơn 1 tháng đến 2 tháng, mới dùng vài lần. Mình thanh lý lại 1,6tr.
Tham khảo: http://www.tuticare.com/may-hut-bui-...-item3860.html

Liên hệ 0918637902