Thanh lý máy hâm sữa Fatz baby dùng được cả ở nhà và có đầu cắm dùng trên ô tô,
mua dùng được vài lần Ạ, còn mới 95% giá 200k