Mình thanh lý máy hâm sữa do ko có như cầu dùng, liên hệ 0904091087