máy mình mua năm trc nhưng it dùng nên còn rất mới. mình ở cầu giấy.
sđt: 01686605665 ban nào quan tâm pm mình nhé.