Em cần thanh lý các món như sau:
1- Ti bình pigeon cổ hẹp size L mới 100% - mua 48k thanh lý 30K. ( tặng 2 van chống sặc pigeon mới 100%- do mua bình mà không dùng)
2- Băng dùng cho mẹ sau sinh mới 100%- 1gói - thanh lý 20k
3- Bình ủ sữa đựng được 2 bình mới 100% -mua 90k- thanh lý 60k
4- Ghế lưới tắm bé loại tốt mới 100% - mua 85k thanh lý 65k
5- Huggies cao cấp size S loại 22 miếng ( up to 5 kg) bìa màu đỏ mua siêu thị 104k- thanh lý 75k ( đã dùng 2 miếng).
6- Huggies tã dán size S ( 3-7 kg) bìa màu xanh - thanh lý 3k miếng ( có 8 miếng)
7- máy đưa nôi autoru mới 100% còn bảo hành 9 tháng do mua không dùng được cho nôi của em- mua 600k thanh lý 450k.
số điện thoại của em : 0907 12 0202.