Thanh ly may u binh sua First year cua My, hang xach tay. Minh mua cho em be nhung be ti me nên không dùng đến, hàng mới 100% còn nguyên hộp.
Giá bán : 500.000 d
Liên hệ :0988 260787