Thanh lý máy báo khóc Fatz Model: FB2368EJ.
Tình trạng như mới (mới mua được hơn 3 tháng nhưng hầu như không dùng).
Đầy đủ hộp, sách HDSD và phụ kiện. Giá ra đi là 550k
Ai cần liên lạc 0975775577 (Hưng - 35t)[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]