Bạn ơi thanh lý giá 300k nhé, nếu ok mình lấy 01 bộ màu trắng.