Tớ thanh lý gương nịnh siêu đẹp dành cho cửa hàng bán quần áo. Sở dĩ cho cửa hàng bán quần áo vì soi vào người tôn dáng rất đẹp.
- Gương 1,5 x 2,4 m bo gỗ đen to bản 10cm. Giá 800k
- Gương 80cm x 1,8 m, bo inox Giá 500k
Các bạn nào có nhu cầu mở cửa hàng liên hệ tớ: Không chín 19 bảy năm 108 không