Thanh lý giường tầng gỗ tự nhiên
Kích thước: dài 2m, rộng 1.2m, cao 1.8m
Giường gồm một bàn học và một tủ đựng quần áo
Chắc chắn, mua được 1 năm, mới dùng tủ và bàn học