MÌNH ĐI DU LỊCH THẤY ĐẸP MUA VỀ CHO CON , MÀ KHÔNG VỪA CHÂN, MONG MUỐN ĐỂ LẠI CHO AI CÓ THÍCH