LH 0903096330 -Quận 3

Giày hiệu Skechers chính hãng, mới 95%, rất nhẹ, thoáng mát và êm chân
Chiều dài bàn chân dưới 20 cm mang vừa
Tlý 280kGiày Bitis
- Đỏ đen, mới 80%, chiều dài bàn chân dưới 20 cm mang vừa ==> Tlý 60k
- Xanh đen, mới 99%, chiều dài bàn chân dưới 22cm mang vừa ==> Tlý 150k