Cuối tháng này mình chuyển chỗ ở nên cần thanh lý 1 số giáo trình của ĐH KTQD:
1. Giáo trình kinh tế lượng (sách in): 10k do sách bị ướt nước mưa nhưng vẫn dùng tốt
2. Giáo trình quản trị kinh doanh (sách in): 20k
3. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm quản trị kinh doanh (dùng cho ngoài ngành) (sách foto): 10k
4. Giáo trình quản trị học (sách in): 20k
5. Giáo trình kinh tế vi mô (sách in): 10k
6. Câu hỏi và bài tập kinh tế vi mô (sách in): 10k
7. Giáo trình kinh tế vĩ mô (sách in): 10k
8. Câu hỏi và bài tập kinh tế vĩ mô (sách in): 10k
9. Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ (sách foto): 10k
10. Giáo trình marketing căn bản (sách in): 20k
11. Giáo trình lý thuyết thống kê kinh tế (sách in): 20k
Bạn nào có nhu cầu liên hệ với mình theo SĐT: 0994665722