Ghế sử dụng ít, còn rất mới dành cho bé đã ngồi được từ 6-24 tháng
Mẹ nào quan tâm liên lạc mình: 0908187871
Giá 1.550