Nhà em có việc nên phải nghỉ bán. Em cần thanh lý đồ trẻ em với giá vốn để thu hồi vốn ạ