mình cần thanh lý 1 so quần ao be gái từ 0-1 tuoi, va 1 so gau bong , sach vải de xuong...va 1 thảm anmum, 1 mùng chụp nôi, 1 ra chống thấm trong nôi, lien he 0908740130, nếu ok den nhà mình xem nhen!
cam ơn moi người