gía mình luôn để sẵn trên hình, đồ chơi xịn chứ không phải đồ chơi mà đổ đống bán ngoài chợ. đồ chơi có tiếng anh để các bạn có thể đánh tên tìm trên mạng,chứ không phải đồ chơi bán tràn lan trên mạng cân ký mà toàn tiếng trung quốc

zalo và đt : 0818767570